http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

  
  
Priamy prenos z kostola sv. Ladislava v Bratislave prostredníctvom internetu skončil.

Z podujatia je k dispozícii záznam z rokov 2010 a 2011. Záznam z tohtoročného podujatia sa pripravuje.

web © 2010-2013 Juraj Vidéky + Kandy Talbot | prenos zabezpečuje ABÚ Bratislava v spolupráci s TV Lux, RKCMBF UK a s Christ-Net.Sk