http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Cieľ podujatia
Ako čítať Písmo?
Modlitby pre čítajúceho
Modlitby pre počúvajúceho
Modlitby všeobecné
    

Cieľ podujatia

A tak deň čo deň
čítali z knihy Božieho zákona,
od prvého dňa až po posledný.
Sviatok slávili sedem dní.
(Neh 8,18)
  
Prvoradý cieľ podujatia je duchovný: verejným čítaním (dôstojným prednášaním) Božieho slova vo Svätom písme vyznať svoju vieru a ohlasovať celý Boží plán, ktorý nám sám Boh v Biblii zanechal.
  
Zároveň je cieľom podujatia aj úplné, súvislé a nepretržité prečítanie celého Svätého písma v schválenom katolíckom preklade. Nie je ambíciou organizátorov dosahovať nejaké rekordy, ale ponúknuť veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle stôl Božieho slova.
  
Ako hovorí aj podtitul podujatia, čítanie a počúvanie Svätého písma patria neoddeliteľne spolu. Nie je viac ten, kto číta, rovnako ako nie je menej ten, kto počúva.
  
Inšpiráciou sú podobné projekty v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa zatiaľ konali len čiastkové kontinuálne čítania Svätého písma, naposledy v hlavnom meste Slovenska v rámci Bratislavských misií. Takého kontinuálne (súvislé) čítanie Svätého písma sa uskutočnilo aj v rámci synody o Božom slove v Ríme v roku 2008.
  
Zároveň samotná Biblia na viacerých miestach hovorí o tom, ako boli predčítané ľudu súvislé časti Božieho slova. Príkladom je starozákonné čítanie Zákona za čias Ezdráša a Nehemiáša (Neh 8) alebo nájdenej Tóry za čias kráľa Joziáša (2 Kr 22 – 23).
  
Organizátori sa po predchádzajúcich dvoch úspešných ročníkov podujatia (2010 a 2011) rozhodli podujatie zorganizovať po tretíkrát. Tohtoročné súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma je súčasťou Roku svätých Cyrila a Metoda, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu. Zároveň je súčasťou podujatí konaných pri príležitosti Roku viery, vyhláseného pápežom Benediktom XVI., pretože kresťanská viera má svoje základy a čerpá z pokladov Svätého písma.
  
  

web © 2010-2013 Juraj Vidéky