http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Cieľ podujatia
Ako čítať Písmo?
Modlitby pre čítajúceho
Modlitby pre počúvajúceho
Modlitby všeobecné
    

Ako čítať Písmo?

Hľa, teraz je milostivý čas,
teraz je deň spásy!
(2Kor 6,2)
  
Najdôležitejšie je chcieť a naozaj začať.
  
Existuje množstvo kvalitnej literatúry o čítaní Svätého písma alebo priamo komentárov či kníh modlitieb inšpirovaných textami Písma. Opýtajte sa u svojho duchovného otca alebo v najbližšej kresťanskej predajni.
  
Sväté písmo v slovenčine je dostupné vo viacerých prekladoch.
  • Oficiálny katolícky preklad, ktorý vychádza v mnohých vydaniach v SSV. Obsahuje NZ a Žalmy v preklade Slovenskej liturgickej komisie z roku 1986 (preklad podľa latinskej Neovulgáty, text zhodný s prekladmi liturgických kníh, ako sú misály, lekcionáre a breviár); SZ v preklade Biblickej komisie pri SSV z pôvodných jazykov z roku 1955, ktorý bol pre vydanie v Ríme (1995) a následné vydania v Trnave jazykovo upravený. Staršie vydania (1955, 1970) vyšli vo viacerých zväzkoch a obsahujú pôvodný preklad NZ.
  • Katolícky preklad Mons. Boteka, ktorý vyšiel komplet pod názvom „Jeruzalemská Biblia“ vo vydavateľstve Dobrá kniha. Obsahuje výnimočné poznámky a marginálie Jeruzalemskej dominikánskej biblickej školy.
  • Ekumenický preklad Biblie (SEB = Slovenská ekumenická Biblia), ktorý vo vydaní s deuterokánonickými kniham SZ má schválenie Konferencie biskupov Slovenska (vydala Slovenská biblická spoločnosť).
Všetky vyššie uvedené slovenské kompletné preklady majú od rokov 2011-2012 aj vreckové vydania v dostupných cenách, takže Biblia je naozaj prístupná pre všetkých.
  
Čítanie Písma, či už súkromné alebo verejné, má vždy sprevádzať modlitba: Je to predsa Boh, kto hovorí. Modlitba by mala čítanie predchádzať, sprevádzať i zakončiť. Niektoré modlitby nájdete aj na týchto stránkach (odkazy na lište vľavo).
  
Ďalšie podnety: Ako čítať Sväté písmo, projekt Katolíckeho biblického diela.
  
  
  

web © 2010-2013 Juraj Vidéky