http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou (2012)
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

26. novembra 2012, 09:00 – 30. novembra 2012, 19:30
Kostol sv. Ladislava, Bratislava
  
čas odčas donázov biblickej knihy
pondelok
26.11.2012
09:17
14:01 Kniha Genezis
14:01 17:34 Kniha Exodus
17:34 20:08 Kniha Levitikus
20:08 23:42 Kniha Numeri
23:42 utorok
27.11.2012
02:57
Kniha Deuteronómium
utorok
27.11.2012
02:57
05:25 Kniha Jozue
05:25 07:43 Kniha sudcov
07:43 08:03 Kniha Rút
08:03 10:55 Prvá kniha Samuelova
10:55 13:16 Druhá kniha Samuelova
13:16 15:56 Prvá kniha kráľov
15:56 18:31 Druhá kniha kráľov
18:31 21:21 Prvá kniha kroník
21:21 streda
28.11.2012
00:09
Druhá kniha kroník
streda
28.11.2012
00:09
00:59 Kniha Ezdrášova
00:59 02:19 Kniha Nehemiášova
02:19 03:26 Kniha Tobiáš
03:26 04:48 Kniha Judita
04:48 05:53 Kniha Ester
05:53 08:08 Kniha Jób
08:08 13:30 Kniha žalmov
13:30 15:21 Kniha Prísloví
15:21 16:08 Kniha Kazateľ
16:08 16:31 Pieseň piesní
16:31 17:49 Kniha múdrosti
17:49 21:56 Kniha Sirachovcova
21:56 štvrtok
29.11.2012
02:13
Kniha proroka Izaiáša
štvrtok
29.11.2012
02:13
06:45 Kniha proroka Jeremiáša
06:45 07:08 Kniha Náreky
07:08 07:46 Kniha proroka Barucha
07:46 11:58 Kniha proroka Ezechiela
11:58 13:47 Kniha proroka Daniela
13:47 14:22 Kniha proroka Ozeáša
14:22 14:36 Kniha proroka Joela
14:36 15:06 Kniha proroka Amosa
15:06 15:11 Kniha proroka Abdiáša
15:11 15:20 Kniha proroka Jonáša
15:20 15:41 Kniha proroka Micheáša
15:41 15:50 Kniha proroka Nahuma
15:50 16:00 Kniha proroka Habakuka
16:00 16:12 Kniha proroka Sofoniáša
16:12 16:22 Kniha proroka Aggea
16:22 16:59 Kniha proroka Zachariáša
16:59 17:12 Kniha proroka Malachiáša
17:12 20:01 Prvá kniha Machabejcov
20:01 22:08 Druhá kniha Machabejcov
22:08 piatok
30.11.2012
00:51
Evanjelium podľa Matúša
piatok
30.11.2012
00:51
02:32 Evanjelium podľa Marka
02:32 05:29 Evanjelium podľa Lukáša
05:29 07:49 Evanjelium podľa Jána
07:49 10:43 Skutky Apoštolov
10:43 11:55 List Rimanom
11:55 12:57 Prvý list Korinťanom
12:57 13:39 Druhý list Korinťanom
13:39 14:01 List Galaťanom
14:01 14:20 List Efezanom
14:20 14:34 List Filipanom
14:34 14:50 List Kolosanom
14:50 15:04 Prvý list Solúnčanom
15:04 15:10 Druhý list Solúnčanom
15:10 15:29 Prvý list Timotejovi
15:29 15:44 Druhý list Timotejovi
15:44 15:52 List Títovi
15:52 15:55 List Filemonovi
15:55 16:44 List Hebrejom
16:44 17:03 Jakubov list
17:03 17:20 Prvý Petrov list
17:20 17:36 Druhý Petrov list
17:36 17:56 Prvý Jánov list
17:56 17:58 Druhý Jánov list
17:58 18:00 Tretí Jánov list
18:00 18:05 Júdov list
18:05 19:30 Zjavenie apoštola Jána
  
Poznámka: Niektoré časy sú len približné. Časy budú upravené/doplnené podľa audiozáznamu.
  
Na tejto stránke sa nachádza zoznam čítajúcich.
  
Súvisiace odkazy:
  • časový záznam priebehu čítania v rokoch 2010, 2011 a 2012
  • zoznam čítajúcich z rokov 2010, 2011 a 2012
  • záznam z predchádzajúcich ročníkov podujatia (vo formáte MP3)

web © 2011-2013 Juraj Vidéky