http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou (2011)
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

20. novembra 2011, 19:00 – 25. novembra 2011, 06:30
Kostol sv. Ladislava, Bratislava
  
čas odčas donázov biblickej knihy
nedeľa
20.11.2011
19:10
23:45 Kniha Genezis
23:45 pondelok
21.11.2011
03:15
Kniha Exodus
pondelok
21.11.2011
03:15
05:45 Kniha Levitikus
05:45 09:20 Kniha Numeri
09:20 12:30 Kniha Deuteronómium
12:30 14:50 Kniha Jozue
14:50 17:00 Kniha Sudcov
17:00 17:20 Kniha Rút
17:20 20:04 Prvá kniha Samuelova
20:04 22:32 Druhá kniha Samuelova
22:32 utorok
22.11.2011
01:25
Prvá kniha Kráľov
utorok
22.11.2011
01:25
04:00 Druhá kniha Kráľov
04:00 06:45 Prvá kniha Kroník
06:45 09:45 Druhá kniha Kroník
09:45 10:41 Kniha Ezdrášova
10:42 12:01 Kniha Nehemiášova
12:02 13:15 Kniha Tobiáš
13:15 14:34 Kniha Judita
14:34 15:46 Kniha Ester
15:47 18:17 Kniha Jób
18:17 23:49 Kniha Žalmov
23:50 streda
23.11.2011
01:52
Kniha Prísloví
streda
23.11.2011
01:52
02:44 Kniha Kazateľ
02:44 03:07 Pieseň Piesní
03:07 04:28 Kniha Múdrosti
04:28 08:30 Kniha Sirachovcova
08:30 13:12 Kniha proroka Izaiáša
13:13 17:53 Kniha proroka Jeremiáša
17:53 18:18 Kniha Náreky
18:18 18:51 Kniha proroka Barucha
18:51 23:02 Kniha proroka Ezechiela
23:03 štvrtok
24.11.2011
00:47
Kniha proroka Daniela
štvrtok
24.11.2011
00:48
01:27 Kniha proroka Ozeáša
01:27 01:42 Kniha proroka Joela
01:42 02:13 Kniha proroka Amosa
02:13 02:18 Kniha proroka Abdiáša
02:18 02:29 Kniha proroka Jonáša
02:29 02:57 Kniha proroka Micheáša
02:57 03:07 Kniha proroka Nahuma
03:07 03:20 Kniha proroka Habakuka
03:20 03:33 Kniha proroka Sofoniáša
03:33 03:41 Kniha proroka Aggea
03:41 04:25 Kniha proroka Zachariáša
04:25 04:37 Kniha proroka Malachiáša
04:37 07:15 Prvá kniha Machabejcov
07:15 09:15 Druhá kniha Machabejcov
09:15 12:05 Evanjelium podľa Matúša
12:05 13:47 Evanjelium podľa Marka
13:47 16:40 Evanjelium podľa Lukáša
16:40 18:57 Evanjelium podľa Jána
18:57 21:43 Skutky Apoštolov
21:43 22:54 List Rimanom
22:54 piatok
25.11.2011
00:01
Prvý list Korinťanom
piatok
25.11.2011
00:01
00:49 Druhý list Korinťanom
00:49 01:11 List Galaťanom
01:11 01:31 List Efezanom
01:31 01:47 List Filipanom
01:47 02:02 List Kolosanom
02:02 02:16 Prvý list Solúnčanom
02:16 02:22 Druhý list Solúnčanom
02:22 02:39 Prvý list Timotejovi
02:39 02:53 Druhý list Timotejovi
02:53 03:00 List Títovi
03:00 03:03 List Filemonovi
03:03 03:49 List Hebrejom
03:50 04:07 Jakubov list
04:07 04:27 Prvý Petrov list
04:27 04:38 Druhý Petrov list
04:39 04:55 Prvý Jánov list
04:55 04:57 Druhý Jánov list
04:57 05:00 Tretí Jánov list
05:00 05:04 Júdov list
05:04 06:27 Zjavenie apoštola Jána
  
Poznámka: Niektoré časy sú len približné; boli upravené podľa audiozáznamu.
  
Na tejto stránke sa nachádza zoznam čítajúcich (2011).
  
Podujatie bolo možné sledovať v priamom prenose.
Z podujatia je k dispozícii záznam (vo formáte MP3).
  
Súvisiace odkazy:
  • časový záznam priebehu čítania v rokoch 2010, 2011 a 2012
  • zoznam čítajúcich z rokov 2010, 2011 a 2012
  • záznam z predchádzajúcich ročníkov podujatia (vo formáte MP3)

web © 2011-2013 Juraj Vidéky