http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Záznam (formát MP3)

K dispozícii sú záznamy z rokov 2010 až 2012.
  
názov biblickej knihy MP3 záznam (2010) MP3 záznam (2011) MP3 záznam (2012)
Kniha Genezis 1-sz-01-gn.mp3 1-sz-01-gn.mp3 1-sz-01-gn.mp3
Kniha Exodus 1-sz-02-ex.mp3 1-sz-02-ex.mp3 1-sz-02-ex.mp3
Kniha Levitikus 1-sz-03-lv.mp3 1-sz-03-lv.mp3 1-sz-03-lv.mp3
Kniha Numeri 1-sz-04-nm.mp3 1-sz-04-nm.mp3 1-sz-04-nm.mp3
Kniha Deuteronómium 1-sz-05-dt.mp3 1-sz-05-dt.mp3 1-sz-05-dt.mp3
Kniha Jozue 1-sz-06-joz.mp3 1-sz-06-joz.mp3 1-sz-06-joz.mp3
Kniha sudcov 1-sz-07-sdc.mp3 1-sz-07-sdc.mp3 1-sz-07-sdc.mp3
Kniha Rút 1-sz-08-rut.mp3 1-sz-08-rut.mp3 1-sz-08-rut.mp3
Prvá kniha Samuelova 1-sz-09-1sam.mp3 1-sz-09-1sam.mp3 1-sz-09-1sam.mp3
Druhá kniha Samuelova 1-sz-10-2sam.mp3 1-sz-10-2sam.mp3 1-sz-10-2sam.mp3
Prvá kniha kráľov 1-sz-11-1krl.mp3 1-sz-11-1krl.mp3 1-sz-11-1krl.mp3
Druhá kniha kráľov 1-sz-12-2krl.mp3 1-sz-12-2krl.mp3 1-sz-12-2krl.mp3
Prvá kniha kroník 1-sz-13-1krn.mp3 1-sz-13-1krn.mp3 1-sz-13-1krn.mp3
Druhá kniha kroník 1-sz-14-2krn.mp3 1-sz-14-2krn.mp3 1-sz-14-2krn.mp3
Kniha Ezdrášova 1-sz-15-ezd.mp3 1-sz-15-ezd.mp3 1-sz-15-ezd.mp3
Kniha Nehemiášova 1-sz-16-neh.mp3 1-sz-16-neh.mp3 1-sz-16-neh.mp3
Kniha Tobiáš 1-sz-17-tob.mp3 1-sz-17-tob.mp3 1-sz-17-tob.mp3
Kniha Judita 1-sz-18-jdt.mp3 1-sz-18-jdt.mp3 1-sz-18-jdt.mp3
Kniha Ester 1-sz-19-est.mp3 1-sz-19-est.mp3 1-sz-19-est.mp3 [1]
Kniha Jób 1-sz-20-job.mp3 1-sz-20-job.mp3 1-sz-20-job.mp3
Kniha žalmov 1-sz-21-z.mp3 1-sz-21-z.mp3 1-sz-21-z.mp3
Kniha prísloví 1-sz-22-pris.mp3 1-sz-22-pris.mp3 1-sz-22-pris.mp3
Kniha Kazateľ 1-sz-23-kaz.mp3 1-sz-23-kaz.mp3 1-sz-23-kaz.mp3
Pieseň piesní 1-sz-24-pies.mp3 1-sz-24-pies.mp3 1-sz-24-pies.mp3
Kniha múdrosti 1-sz-25-mud.mp3 1-sz-25-mud.mp3 1-sz-25-mud.mp3
Kniha Sirachovcova 1-sz-26-sir.mp3 1-sz-26-sir.mp3 1-sz-26-sir.mp3
Kniha proroka Izaiáša 1-sz-27-iz.mp3 1-sz-27-iz.mp3 1-sz-27-iz.mp3
Kniha proroka Jeremiáša 1-sz-28-jer.mp3 1-sz-28-jer.mp3 1-sz-28-jer: 1,1-12,16/21,4-52,34 [2]
Kniha Náreky 1-sz-29-nar.mp3 1-sz-29-nar.mp3 1-sz-29-nar.mp3
Kniha proroka Barucha 1-sz-30-bar.mp3 1-sz-30-bar.mp3 1-sz-30-bar.mp3
Kniha proroka Ezechiela 1-sz-31-ez.mp3 1-sz-31-ez.mp3 1-sz-31-ez.mp3
Kniha proroka Daniela 1-sz-32-dan.mp3 1-sz-32-dan.mp3 1-sz-32-dan.mp3
Kniha proroka Ozeáša 1-sz-33-oz.mp3 1-sz-33-oz.mp3 1-sz-33-oz.mp3
Kniha proroka Joela 1-sz-34-joel.mp3 1-sz-34-joel.mp3 1-sz-34-joel.mp3
Kniha proroka Amosa 1-sz-35-am.mp3 1-sz-35-am.mp3 1-sz-35-am.mp3
Kniha proroka Abdiáša 1-sz-36-abd.mp3 1-sz-36-abd.mp3 1-sz-36-abd.mp3
Kniha proroka Jonáša 1-sz-37-jon.mp3 1-sz-37-jon.mp3 1-sz-37-jon.mp3
Kniha proroka Micheáša 1-sz-38-mich.mp3 1-sz-38-mich.mp3 1-sz-38-mich.mp3
Kniha proroka Nahuma 1-sz-39-nah.mp3 1-sz-39-nah.mp3 1-sz-39-nah.mp3
Kniha proroka Habakuka 1-sz-40-hab.mp3 1-sz-40-hab.mp3 1-sz-40-hab.mp3
Kniha proroka Sofoniáša 1-sz-41-sof.mp3 1-sz-41-sof.mp3 1-sz-41-sof.mp3
Kniha proroka Aggea 1-sz-42-ag.mp3 1-sz-42-ag.mp3 1-sz-42-ag.mp3
Kniha proroka Zachariáša 1-sz-43-zach.mp3 1-sz-43-zach.mp3 1-sz-43-zach.mp3
Kniha proroka Malachiáša 1-sz-44-mal.mp3 1-sz-44-mal.mp3 1-sz-44-mal.mp3
Prvá kniha Machabejcov 1-sz-45-1mach.mp3 1-sz-45-1mach.mp3 1-sz-45-1mach.mp3
Druhá kniha Machabejcov 1-sz-46-2mach.mp3 1-sz-46-2mach.mp3 1-sz-46-2mach.mp3
Evanjelium podľa Matúša 2-nz-01-mt.mp3 2-nz-01-mt.mp3 2-nz-01-mt.mp3
Evanjelium podľa Marka 2-nz-02-mk.mp3 [1] 2-nz-02-mk.mp3 2-nz-02-mk.mp3
Evanjelium podľa Lukáša 2-nz-03-lk.mp3 2-nz-03-lk.mp3 2-nz-03-lk.mp3
Evanjelium podľa Jána 2-nz-04-jn.mp3 2-nz-04-jn.mp3 2-nz-04-jn.mp3
Skutky Apoštolov 2-nz-05-sk.mp3 2-nz-05-sk.mp3 2-nz-05-sk.mp3
List Rimanom 2-nz-06-rim.mp3 2-nz-06-rim.mp3 2-nz-06-rim.mp3
Prvý list Korinťanom 2-nz-07-1kor.mp3 2-nz-07-1kor.mp3 2-nz-07-1kor.mp3
Druhý list Korinťanom 2-nz-08-2kor.mp3 2-nz-08-2kor.mp3 2-nz-08-2kor.mp3
List Galaťanom 2-nz-09-gal.mp3 2-nz-09-gal.mp3 2-nz-09-gal.mp3
List Efezanom 2-nz-10-ef.mp3 2-nz-10-ef.mp3 2-nz-10-ef.mp3
List Filipanom 2-nz-11-flp.mp3 2-nz-11-flp.mp3 2-nz-11-flp.mp3
List Kolosanom 2-nz-12-kol.mp3 2-nz-12-kol.mp3 2-nz-12-kol.mp3
Prvý list Solúnčanom 2-nz-13-1sol.mp3 2-nz-13-1sol.mp3 2-nz-13-1sol.mp3
Druhý list Solúnčanom 2-nz-14-2sol.mp3 2-nz-14-2sol.mp3 2-nz-14-2sol.mp3
Prvý list Timotejovi 2-nz-15-1tim.mp3 2-nz-15-1tim.mp3 2-nz-15-1tim.mp3
Druhý list Timotejovi 2-nz-16-2tim.mp3 2-nz-16-2tim.mp3 2-nz-16-2tim.mp3
List Títovi 2-nz-17-tit.mp3 2-nz-17-tit.mp3 2-nz-17-tit.mp3
List Filemonovi 2-nz-18-flm.mp3 2-nz-18-flm.mp3 2-nz-18-flm.mp3
List Hebrejom 2-nz-19-hebr.mp3 2-nz-19-hebr.mp3 2-nz-19-hebr.mp3
Jakubov list 2-nz-20-jak.mp3 2-nz-20-jak.mp3 2-nz-20-jak.mp3
Prvý Petrov list 2-nz-21-1pt.mp3 2-nz-21-1pt.mp3 2-nz-21-1pt.mp3
Druhý Petrov list 2-nz-22-2pt.mp3 2-nz-22-2pt.mp3 2-nz-22-2pt.mp3
Prvý Jánov list 2-nz-23-1jn.mp3 2-nz-23-1jn.mp3 2-nz-23-1jn.mp3
Druhý Jánov list 2-nz-24-2jn.mp3 2-nz-24-2jn.mp3 2-nz-24-2jn.mp3
Tretí Jánov list 2-nz-25-3jn.mp3 2-nz-25-3jn.mp3 2-nz-25-3jn.mp3
Júdov list 2-nz-26-jud.mp3 2-nz-26-jud.mp3 2-nz-26-jud.mp3
Zjavenie apoštola Jána 2-nz-27-zjv.mp3 2-nz-27-zjv.mp3 2-nz-27-zjv.mp3
  
Záznam (všetky tri roky) spracoval bushman. Ďakujeme!
Creative Commons License
Audio záznam je zverejnený pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
  
Poznámky:

2010:
Čítanie v čase 21. novembra 2010, 19:00 – 26. novembra 2010, 08:40.
[1]: Ospravedlňujeme sa za nižšiu kvalitu spôsobenú „únavou techniky“.
2011:
Čítanie v čase 20. novembra 2011, 19:00 – 25. novembra 2011, 06:40.
2012:
Čítanie v čase 26. novembra 2012, 09:00 – 30. novembra 2012, 19:30.
[1]: Kniha Ester bola textovo upravená podľa Neovulgáty: dodatky sv. Hieronyma preložené z gréckeho starovekého prekladu Septuaginta (LXX) boli čítané na príslušných miestach v rámci kapitol 1 až 10 (hebrejského textu), ako ich uvádzajú moderné preklady Písma aj samotná Neovulgáta.
Kniha Ester k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tak, ako sa čítala počas BDIN 2012.
[2]: Ospravedlňujeme sa za chýbajúcu časť Knihy proroka Jeremiáša.
  
Súvisiace odkazy:
  

web © 2010-2013 Juraj Vidéky