http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Cieľ podujatia
Ako čítať Písmo?
Modlitby pre čítajúceho
Modlitby pre počúvajúceho
Modlitby všeobecné
    

Modlitby pre počúvajúceho

  
Všetok ľud sa zišiel
– zhromaždenie mužov, žien
a všetkých, ktorí boli schopní chápať,
čo sa počúvalo.
Ľud stál a nepohol sa z miesta.
A čítali z knihy, z Božieho zákona,
stať za staťou.
(Neh 8,1.3.7b-8a)
  
Modlitba pred čítaním
  
Milostivý Bože, ďakujem ti,
že si svojím mocným slovom stvoril svet.
Povolal si Abraháma, Izáka, Jakuba
a Mojžiša, aby ťa nasledovali,
a prostredníctvom prorokov si zvestoval
svoje slovo izraelskému ľudu.
Napokon si k nám prehovoril osobne
vo svojom milovanom Synovi,
našom Pánovi Ježišovi Kristovi.
Prosím ťa, Duchu Svätý,
o dar vnútorného stíšenia,
aby tvoje slovo vo Svätom písme
zaznelo v mojom srdci, viedlo ma
a osvecovalo celý môj život.
Amen.
  
Modlitba po čítaní
  
Vševládny Bože, ďakujem ti,
že nás osvecuješ svojím slovom.
Ďakujem ti za každé slovo
vychádzajúce z tvojich úst,
ktoré som si mohol z tvojej milosti vypočuť.
Posielaš ma byť tvojím svedkom vo svete.
Prosím ťa, aby som nebol iba poslucháčom,
ale aj uskutočňovateľom slova.
Amen.
  
Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis.
Bratislavae, die 26 Octobris 2010, Nr. 4492/2010.
  

web © 2010-2013 Juraj Vidéky