http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Cieľ podujatia
Ako čítať Písmo?
Modlitby pre čítajúceho
Modlitby pre počúvajúceho
Modlitby všeobecné
    

Modlitby pre čítajúceho

  
Nebolo jediného slova
zo všetkého,
ktoré by nebol prečítal
pred celým zhromaždením,
i pred ženami, deťmi a cudzincami.
(porov. Joz 8,35)
  
Modlitba pred čítaním
  
Milosrdný Bože,
vo svojej nevýslovnej láske
nás zahrnuješ hojným požehnaním.
Ďakujem ti, že môžem tvoje slovo
ohlasovať svojim bratom a sestrám.
Prosím ťa, otvor moje pery,
aby moje ústa ohlasovali tvoju slávu.
Nech nás vedie tvoj Svätý Duch,
aby nám pri počúvaní tvojho slova
horeli srdcia ako emauzským učeníkom,
veď tvoje slovo je živé a účinné.
Amen.
  
Modlitba po čítaní
  
Nekonečne milosrdný Bože,
ďakujem ti, že som mohol slúžiť
svojim blížnym
dôstojným prednášaním
tvojho slova.
Prosím ťa, aby tvoje slová
boli hlboko v mojom srdci
a daj, nech ich uchovávam
a rozjímam o nich ako Panna Mária.
Amen.
  
Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis.
Bratislavae, die 26 Octobris 2010, Nr. 4492/2010.
  

web © 2010-2013 Juraj Vidéky