http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Archív aktuálnych informácií (2010)
  
  
2010-11-26
správa TK KBS
Správa V piatok ráno sa zavŕšilo podujatie „Biblia dňom i nocou“.

V piatok dňa 26. novembra 2010 o 8:30 hodine ráno dočítali v bratislavskom Kostole svätého Ladislava posledné stránky Svätého písma, čím sa definitívne zavŕšilo päťdňové duchovné podujatie „Biblia dňom i nocou“. Tri záverečné kapitoly poslednej knihy Nového zákona – Zjavenia svätého Jána – prečítal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Potom v príhovore vyjadril radostné prekvapenie z posvätnej atmosféry uplynulých dní, keď množstvo čítajúcich a počúvajúcich pristupovalo k Svätému písmu ako k žriedlu živej vody a Boží Duch Svätý sa rozlične dotýkal našich sŕdc. Napokon arcibiskup Zvolenský poďakoval všetkým organizátorom, a prítomným udelil svoje požehnanie.

TK KBS informoval Jozef Haľko
  
2010-11-25
správa TK KBS
Správa Biblia dňom i nocou: Koniec čítania v piatok okolo poludnia.

Podujatie "Biblia dňom i nocou" pokračuje dnes, vo štvrtok 25. 11. 2010, dokončením čítania Starého zákona Knihami Machabejcov. Začína sa čítať Nový zákon. Vzhľadom k rýchlosti čítania predpokladajú organizátori ukončenie súvislého čítania i počúvania Svätého písma v piatok 26. 11. 2010 približne okolo poludnia.

Pozývame všetkých, aby aj v posledný deň podujatia prišli počúvať Božie slovo a vzdať mu takto verejnú úctu a poklonu. Organizátori zároveň vyslovujú srdečné poďakovanie všetkým spolupracovníkom, aj tým, na ktorých už nevyjde priestor ako na čítajúcich, za ochotu zapojiť sa do tohto úžasného a výnimočného podujatia.

Priamy prenos ako aj ďalšie aktuálne informácie možno nájsť na www.tkkbs.sk, ako aj na oficiálnych stránkach podujatia http://biblia.abu-bratislava.sk/.

TK KBS informoval Juraj Vidéky
  
2010-11-25
Rádio Lumen
Rozhovor s J. E. kardinálom Jozefom Tomkom a J. E. Mons. Stanislavom Zvolenským v rámci Lumenfóra Rádio Lumen: zvukový záznam vo formáte MP3.
Hovoria: J. E. kardinál Jozef Tomko, J. E. Mons. Stanislav Zvolenský. Redaktorka: Anna Brillová.
  
2010-11-24
Rádio Lumen
Príspevok v rámci Infolumenu Rádia Lumen: zvukový záznam vo formáte MP3.
Hovoria: J. E. kardinál Jozef Tomko, J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, Juraj Vidéky. Redaktorka: Anna Brillová.
  
2010-11-23
TK KBS
Foto: Biblia dňom i nocou: kardinál Jozef Tomko.
  
2010-11-23 Kardinál Jozef Tomko, biskup (vladyka) Peter Rusnák a ďalší dnes čítali z Biblie v 15-minútových úsekoch. Pán kardinál čítal v čase 17:00 až 17:15 a prečítal niekoľko úvodných kapitol Knihy Jób.

Priebeh čítania (začiatok a koniec čítania jednotlivých biblických kníh) je možné sledovať priamo na týchto stránkach v časti Program. Aktuálne (21:30) sa číta Kniha žalmov.

Pripravujeme: kompletný zoznam všetkých čítajúcich.
  
2010-11-23
Rádio Lumen
Príspevok v rámci Lumenfóra Rádia Lumen: zvukový záznam vo formáte MP3.
Hovoria: Juraj Vidéky, prof. Anton Tyrol, Viliam Petrík a ďalší. Redaktorka: Anna Brillová.
  
2010-11-22
správa TK KBS
Správa Kardinál Jozef Tomko prečíta úryvok z Biblie.

V bratislavskom Kostole svätého Ladislava prebieha už tretí deň podujatie nazvané „Biblia dňom i nocou“, kontinuálne čítanie a počúvanie celého Svätého písma. Dnes, v utorok 23. novembra od 17.00 hodiny prečíta príslušnú biblickú stať kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
  
2010-11-22 Podujatie začal o 19:00 úvodným slovom arcibiskup-metropolita, J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý následne prečítal prvé kapitoly Knihy Genezis. Medzi ďalšími čítajúcimi boli Mons. Jozef Haľko, Andrej Ďurkovský, Ján Figeľ, Jozef Jančovič, Viera Kimerlingová a ďalší.

Pripravujeme: prepis úvodného slova otca arcibiskupa.
  
2010-11-22
TK KBS
Foto: Úvod akcie Biblia dňom i nocou v Bratislave.
  
2010-11-22
TV Lux
O podujatí informovala v pravidelnej spravodajskej relácii TV Lux (Správy [373] v archíve).
  
2010-11-21
od 19:00
Podujatie je možné sledovať v priamom prenose priamo na týchto stránkach,
na podcaste TK KBS (odkaz), na podcaste Rádia Lumen (odkaz) alebo na oficiálnych stránkach Bratislavskej arcidiecézy (odkaz).

Pripravujeme: zvukový záznam celého podujatia.
  
2010-11-20
Rádio Lumen
Príspevok v rámci Infolumenu Rádia Lumen: zvukový záznam vo formáte MP3.
Hovorí: o. arcibiskup Stanislav Zvolenský. Redaktorka: Anna Brillová.
  
2010-11-19
správa TK KBS
Tlačová správa Biblia dňom i nocou.

Podujatie „Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma“ sa uskutoční v Bratislave v Kostole sv. Ladislava 21. – 27. novembra 2010 z iniciatívy veriacich bratislavských farností pod záštitou arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského. V rámci tohto týždňa začínajúc nedeľou Krista Kráľa bude prečítané celé Sväté písmo, jednotlivé knihy v štandardnom poradí katolíckeho kánona (ako napr. vo vydaniach Svätého písma zo SSV). Čítať sa bude nepretržite, teda bez prerušenia, pričom sa budú striedať mnohí čítajúci. Pozývame na spoločné počúvanie Božieho slova, ktorému môžeme takto vyjadriť svoju úctu! Začiatok je 21. novembra 2010 o 19:00

TK KBS informoval Jozef Haľko
  
2010-11-15
TV Lux
Relácia U Nikodéma [54] na tému „Sväté písmo – chlieb náš každodenný“ (odkaz na archív TV Lux), kde sa okrem iného hovorilo o podujatí Biblia dňom i nocou.
Hostia: o. arcibiskup Stanislav Zvolenský, ThLic. Jozef Jančovič, Juraj Vidéky. Moderátor: Alfons Juck.
  

web © 2010-2013 Juraj Vidéky