http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Priebeh čítania
  
Na tejto stránke bude možné sledovať, čo sa práve číta (sledujte priamy prenos).
  
Poznámka: Niektoré časy sú len približné. Časy budú upravené/doplnené podľa audiozáznamu.
  
Na tejto stránke sa nachádza zoznam čítajúcich.
  
Súvisiace odkazy:
  • časový záznam priebehu čítania v rokoch 2010, 2011 a 2012
  • zoznam čítajúcich z rokov 2010, 2011 a 2012
  • záznam z predchádzajúcich ročníkov podujatia (vo formáte MP3)

web © 2011-2013 Juraj Vidéky