http://abu-bratislava.sk/

Úvod | O podujatí | Biblia-online | Aktuálne | Záznam | Priebeh+Zoznam | Kontakt
Biblia dňom i nocou
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma

Archív aktuálnych informácií (2011)
  
  
30. 11. 2011 07:43
správa TK KBS
Správa V Bratislave ďakovali za druhý ročník súvislého čítania Biblie.

Bratislava, 30. novembra (TK KBS) – V Katedrále sv. Martina v Bratislave v pondelok 28. novembra ďakovali za tohtoročné duchovné podujatie „Biblia dňom i nocou“. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý v úvodnom príhovore i v homílii upriamil pozornosť prítomných na Sväté písmo. Zároveň všetkým, čo čítali, poďakoval za to, že sa stali svedkami Božieho slova, ktoré sa nám uchováva v slovách Svätého písma. Pripomenul, že Ježiš je reálne prítomný v Eucharistii, ale okrem toho máme Boha blízko práve v Písme. Je odetý do ľudských slov, ktoré máme na ľudskom (ľuďmi vyrobenom) papieri, písanom ľudskými rukami, a predsa v tomto všetkom ľudskom k nám prehovára Boh, uviedol otec arcibiskup.

Čítanie Biblie tento rok prebiehalo od 20. do 25. novembra. Zúčastnilo sa ho vyše 400 čítajúcich. Približne polovica z nich vrátane organizátorov podujatia sa zúčastnilo ďakovnej bohoslužby, ktorú spolu s arcibiskupom Zvolenským koncelebrovali jeho najbližší spolupracovníci diecézy, generálny vikár Mons. Ján Formánek, hovorca diecézy Mons. Jozef Haľko, Mons. Jozef Jančovič a riaditeľ biskupského úradu Mons. Tibor Hajdu. V závere svätej omše zhrnul tento ročník Juraj Vidéky. So svedectvami vystúpili aj Monika Hricáková, Žofia Pokorná a Beáta Hermanská. Po požehnaní zotrvali viacerí prítomní v rozhovoroch pred katedrálou s otcom arcibiskupom i medzi sebou navzájom. Viacerí vyslovili želanie zapojiť sa do podujatia i na budúci rok.

TK KBS informoval Juraj Vidéky

  
26. 11. 2011 09:17
správa TK KBS
Správa V Bratislave budú ďakovať za nonstop čítanie Svätého písma.

Bratislava, 26. novembra (TK KBS) – V Bratislave budú ďakovať za nedávne duchovné podujatie s názvom „Biblia dňom i nocou“. V Katedrále sv. Martina bude v pondelok 28. novembra o 18:00 h sláviť ďakovnú svätú omšu pri tejto príležitosti bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý nad druhým ročníkom kontinuálneho nonstop čítania Biblie prevzal záštitu. Do podujatia sa zapojilo 428 čítajúcich a približne 80 organizátorov.

Čítanie Svätého písma sa uskutočnilo z iniciatívy veriacich bratislavských farností. Podujatie bolo zaradené v rámci duchovnej prípravy osláv jubilea príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu.

TK KBS informoval Juraj Vidéky

  
2011-11-25 07:00
správa TK KBS
Správa V Bratislave po druhýkrát prečítali celé Sväté písmo.

Bratislava, 25. novembra (TK KBS) – V skorých ranných hodinách (o 6:30 h) dnes skončilo duchovné podujatie s názvom „Biblia dňom i nocou“. V Kostole sv. Ladislava v Bratislave od nedele 20. novembra do piatka 25. novembra bolo možné počas šiestich dní a piatich nocí počúvať kontinuálne čítanie Biblie, ktoré sa v hlavnom meste uskutočnilo už po druhýkrát.

Záverečnú 22. kapitolu poslednej knihy Nového zákona i celej Biblie – Zjavenia svätého Jána – prečítal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Jeho záverečné slová po 108-hodinovom nepretržitom čítaní Sväté písma „Počuli sme Božie slovo“ boli nádherným zakončením celého čítania.

„Ďakujeme dobrému Bohu, že nás posilnil svojím Svätým Duchom; dal nám silu, aby sme mohli aj v tomto roku prečítať celé Sväté písmo od Knihy Genezis po Knihu zjavenia svätého Jána apoštola; že nám dal silu, aby sme prepožičali náš hlas Božím slovám,“ uviedol v krátkom príhovore arcibiskup Zvolenský. Do podujatia sa zapojilo 428 čítajúcich a približne 80 organizátorov.

Podujatie malo názov Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma. Uskutočnilo sa z iniciatívy veriacich bratislavských farností. Podujatie bolo zaradené v rámci duchovnej prípravy osláv jubilea príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu.

Organizátori pozývali počas týždňa nielen čítajúcich, ale všetkých veriacich aktívne sa zúčastniť počúvania Božieho slova v Kostole sv. Ladislava. Počúvať čítané texty mohli aj on-line prostredníctvom priameho prenosu na internetovej stránke biblia.abu-bratislava.sk. Na nej je tiež v dispozícii záznam z minuloročného čítania vo formáte MP3.

TK KBS informoval Juraj Vidéky

  
2010-11-23
TV Lux
archív
Relácia Doma je doma na tému „Biblia dňom i nocou“: odkaz na archív TV Lux, bola celá venovaná podujatiu Biblia dňom i nocou.
Hostia: Mons. ThDr. Jozef Jančovič, Monika Hricáková, Juraj Vidéky.
Moderátor: Palo Danko.
  
2011-11-22
článok HN online
Daniel Hevier: Biblia dňom i nocou.

V kostole sv. Ladislava na Špitálskej v Bratislave sa od nedele večera uskutočňuje nepretržité čítanie Svätého písma – kompletného textu všetkých kníh. To znamená, že sa bude čítať vo dne, v noci, kým sa celá Biblia nedočíta.

Predpokladá sa, že to môže byť niekedy vo štvrtok, podľa tempa čítajúcich. Desiatky dobrovoľníkov čítajú po 15 minútach, takže nikdy nenastane prázdne ticho. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako samoúčel, zápis do senzačností Guinnessovej knihy rekordov. Ale nepretržité čítanie Biblie sa v ľudských dejinách uskutočňovalo oddávna – zakaždým, keď bolo zle, úzkostne, keď sa ľudia báli ľudskej zloby alebo (ne)báli Božieho hnevu.

Verím, že touto aktivitou sa niečo hlboké uskutoční a niečo podstatné udeje aj v našom meste. Preto som aj ja prijal účasť na tomto čítaní. Mal som tú česť, že som čítal hneď v prvý večer. Predo mnou čítala Božidara Turzonovová, po mne Štefan Bučko. Ja som čítal okrem iného pasáž o tom, ako má Abrahám obetovať svojho syna Izáka, jednu z „najkontroverznejších“ pasáží Starého zákona. A hoci som tieto riadky čítal i počúval už mnohokrát, v nedeľu večer to bolo ešte silnejšie, hlbšie a mystickejšie. Vnímal som siluety poslucháčov pred sebou a počúval, ako môj hlas vychádza z mojich úst v podobe riedkej pary. Dych bol slovami a slová boli dychom. Alebo Duchom. Ja viem, že písať v denníku manažérov o Biblii môže vyzerať trochu archaicky, ale skúste si to. Vypnite mobil a v zhone medzi dvoma mítingami zájdite k Ladislavovi. Započúvajte sa do slov, ktoré sa vám zdajú byť ošúchané od toľkého počúvania, alebo naopak – ktoré ste ešte v živote nepočuli.

Daniel Hevier

  
2011-11-21 20:06
správa TK KBS
Správa Sväté písmo v Bratislave už čítali aj viacerí slovenskí umelci.

Bratislava, 21. novembra (TK KBS) – V Bratislave veriaci už druhý deň pokračujú v nonstop čítaní Svätého písma. Podujatie Biblia dňom i nocou otvoril krátkym príhovorom bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý v nedeľu 20. novembra začal čítať prvé kapitoly knihy Genezis. Po ňom nasledovali básnik Michal Chuda, historik Jozef Haľko a viacerí slovenskí umelci, ako napríklad Božidara Turzonovová, Daniel Hevier, Štefan Bučko, Ján Gallovič či František Kovár.

Do dnešného večera sa už vystriedalo vyše sto čítajúcich rozličných vekových kategórií, od mladých po starších, mužov i žien, manželov i slobodných i zasvätených osôb. V tejto pestrosti sa bude niesť celé ďalšie čítanie. Niektorí čítajúci sa z dôvodu choroby podujatia nemohli zúčastniť, organizátori to vyriešili operatívne zastupovaním, aby bola zabezpečená nepretržitosť čítania. Zároveň všetkých, ktorí nečítajú, pozývajú, aby sa do podujatia zapojili osobne alebo prostredníctvom on-line prenosu na internetovej stránke biblia.abu-bratislava.sk.

Čítanie Svätého písma organizujú v hlavnom meste pripravujú už po druhýkrát. Bližšie informácie o tomto podujatí prinesie aj televízia LUX. V utorok 22. novembra od 17:30 h odvysiela publicistickú reláciu s názvom Doma je doma, ktorej témou bude práve podujatie Biblia dňom i nocou. Hosťami moderátora Pavla Danka budú biblista Mons. Jozef Jančovič a organizátori podujatia Monika Hricáková a Juraj Vidéky. Organizátori pozývajú sledovať túto reláciu.

TK KBS informoval Juraj Vidéky

  
2011-11-21
Rádio Lumen
Správa Nepretržité čítanie svätého písma.

Nepretržité čítanie svätého písma od prvej kapitoly Starého zákona Genezis až po poslednú kapitolu Nového zákona zo Zjavenia svätého Jána sa začne dnes večer o 19-tej hodine v Bratislave, v Chráme svätého Ladislava. Sväté písmo budú veriaci môcť počúvať dňom i nocou nielen v kostole, ale aj v priamom prenose cez internet na stránke biblia.abu-bratislava.sk. Čítanie zaháji bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Čítanie Svätého písma dňom i nocou je v Bratislave už druhý krát. Prečo sa rozhodol arcibiskup Stanislav Zvolenský opäť zaradiť toto čítanie a počúvanie božieho slova?

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup: „Sme si pri tom minuloročnom uvedomili posvätný zážitok z toho čo znamená čítať nepretržite Sväté písmo. Mnohí milovníci Svätého písma spojili sa do jednej veľkej reťaze a prečítali sme bez prerušenia celé Sväté písmo. Chceme to kontinuálne čítanie zopakovať aj ako duchovnú prípravu na slávenie veľkého jubilea v roku 2013, keď budeme oslavovať 1150 rokov príchodu sv. Cyrila Metoda. Oni umožnili naším predkom, aby sa priblížili textom Svätého písma a my z úcty k tomuto veľkému daru, čo urobili pre nás sv. Cyril a Metod chceme to celé Sväté písmo v našej reči prečítať.“

Anna Brillová, redaktorka rádia Lumen: „Tak ako minulý rok organizácie čítania Svätého písma dňom i nocou sa zhostil aj Juraj Vidéky, ktorý povedal, že obdobne ako minulý rok sa prihlásení budú striedať v čítaní.“

Juraj Vidéky: „Každý čítajúci číta 15 minút, vie presne dopredu svoj časový plán odkedy dokedy číta.“

Anna Brillová, redaktorka rádia Lumen: „Minulý rok bol aj priamy prenos tohto čítania cez internet, bude to zabezpečené aj tento rok?“

Juraj Vidéky: „Áno, na webovej stránke biblia.abu-bratislava.sk bude možné sledovať toto súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma on-line po celý ten čas nedele Krista Kráľa 20. novembra 2011 o 19.00 hodine.“

Anna Brillová, redaktorka rádia Lumen: „Pre Rádio Lumen, Anna Brillová.“

Skrátená verzia v rámci správ 2011-11-21; plná verzia 2011-11-18 (tu lokálna verzia).

  
2011-11-20
priamy prenos
Sledujte priamy prenos podujatia „Biblia dňom i nocou“ z Kostola sv. Ladislava v Bratislave.
  
2011-11-18 09:45
správa TK KBS
Správa V Bratislave budú veriaci čítať šesť dní nonstop Sväté písmo.

Bratislava, 18. novembra (TK KBS) – V Bratislave budú veriaci čítať šesť dní nonstop Sväté písmo. Ide o jedinečné podujatie s názvom Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma, ktoré v hlavnom meste pripravujú už po druhýkrát. Pri čítaní sa tento rok v 15-minútových intervaloch vystrieda viac ako 400 čítajúcich, ktorí bez prestávky prečítajú celé Sväté písmo.

Podujatie sa uskutoční z iniciatívy veriacich bratislavských farností. Jednotlivé knihy začnú čítať v štandardnom poradí katolíckeho kánona v nedeľu 20. novembra (Nedeľa Krista Kráľa) o 19:00 v Kostole sv. Ladislava. Záštitu na čítaním prevzal bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý bude čítať ako prvý po nedeľnej svätej omši v Kostole sv. Ladislava v Bratislave.

Čítanie predpokladajú ukončiť v piatok 25. novembra. Podujatie je zaradené v rámci duchovnej prípravy osláv jubilea príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu. Čítať sa bude nonstop počas všetkých šiestich dní a nocí.

Organizátori pozývajú nielen čítajúcich, ale všetkých veriacich aktívne sa zúčastniť počúvania Božieho slova v Kostole sv. Ladislava. Počúvať čítané texty môžu aj on-line prostredníctvom priameho prenosu na internetovej stránke biblia.abu-bratislava.sk. Na nej je tiež v dispozícii záznam z minuloročného čítania vo formáte MP3.

TK KBS informoval Juraj Vidéky

TK KBS vydala k správe AUDIO (tu lokálna verzia).

  
2010-11-16
TV Lux
Relácia Doma je doma na tému „Biblia dňom i nocou“ (odkaz na program TV Lux), (odkaz na archív TV Lux), bude celá venovaná podujatiu Biblia dňom i nocou.
Živé vysielanie, utorok 22.11.2011 v čase 17:30 až 18:30.
Hostia: Mons. ThDr. Jozef Jančovič, Monika Hricáková, Juraj Vidéky.
Moderátor: Palo Danko.
  
2011-11-16
záznam
Záznam z minuloročného podujatia BDIN je k dispozícii (vo formáte MP3) v sekcii Záznam.
  
2011-11-10
upútavka
youtube
Pozrite si upútavku na tohtoročné podujatie BDIN na youtube (video trvá 1:08 min.):
http://www.youtube.com/watch?v=-IvHvSVZmFc
  
2011-09-30 15:19
správa TK KBS
Správa V Bratislave pripravujú šesť dní nonstop čítania Svätého písma.

Celé Sväté písmo plánujú prečítať počas šiestich dní v novembri v Bratislave. Podujatie s názvom "Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma", ktoré pripravujú už po druhýkrát, sa uskutoční z iniciatívy veriacich bratislavských farností pod záštitou arcibiskupa a metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.

Jednotlivé knihy začnú čítať v štandardnom poradí katolíckeho kánona v nedeľu 20. novembra (Nedeľa Krista Kráľa) o 19:00 v Kostole sv. Ladislava. Ukončia ho v piatok 25. novembra. Podujatie je zaradené v rámci duchovnej prípravy osláv jubilea príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu. Čítať sa bude nonstop počas všetkých šiestich dní a nocí.

Podujatie sa v Bratislave prvýkrát uskutočnilo v roku 2010. Bližšie informácie o jeho pokračovaní bude možné nájsť na internetovej stránke biblia.abu-bratislava.sk

TK KBS informoval Juraj Vidéky

  
Na tejto stránke sa nachádza archív aktualít z roku 2010.

web © 2010-2011 Juraj Vidéky